Corporaties goed op dreef met nieuwbouw

Klik voor Wonen, het gezamenlijke woonruimteverdeelsysteem van 8 West-Brabantse corporaties waaronder WonenBreburg, heeft haar jaarverslag gepubliceerd. We nemen het met je door. We zagen het afgelopen jaar dat de druk op de woningmarkt verder steeg en het aantal woningzoekenden verder toenam. In West-Brabant waren er meer mensen op zoek naar een sociale huurwoning dan dat er woningen vrij zijn komen. Eind 2023 stonden er op Klik voor Wonen 106.393 woningzoekenden ingeschreven. De gemiddelde inschrijfduur steeg van 6,7 naar 6,9 jaar. Het blijft zoeken naar oplossingen om de woningmarkt meer in beweging te krijgen.

Nieuwbouwproductie gestegen
In de woningbouwopgave lopen woningcorporaties tegen verschillende problemen aan. De bouwkosten zijn gestegen, er is niet genoeg grond beschikbaar om te bouwen en er zijn maar weinig plekken waar gebouwd kan worden. In 2023 hebben de woningcorporaties toch 218 woningen aan de voorraad van woningen kunnen toevoegen.

Aantal actief woningzoekenden gestegen
Voor het eerst sinds 2020 zien we dat woningzoekenden actiever worden in hun zoektocht naar een woning: 31.386 woningzoekenden reageerden in 2023 minimaal één keer op een woning (t.o.v. 29.027 in 2022). We zien wel verschillen in het aantal reacties tussen de zoekmodellen en de groepen woningzoekenden. Op loting woningen werd 2 keer zoveel gereageerd. Senioren met een langere inschrijfduur zochten selectief en reageerden beperkt. Zij zijn kritisch bij het verzilveren van hun wachttijd. We zien daar tegenover juist dat jongeren zoveel mogelijk op advertenties reageerden. Ruim 75.000 woningzoekenden staan ingeschreven uit voorzorg of met een verhuiswens in de toekomst.

Kans op een woning verder gedaald
De gemiddelde inschrijfduur is in 2023 stabiel gebleven en bedraagt gemiddeld 6 jaar. Naast inschrijfduur geven ook zoektijd en slaagkans de druk op de sociale huurmarkt aan. De zoektijd - de periode tussen de eerste reactie en woningacceptatie- is ook stabiel gebleven en bedraagt 2,7 jaar. De slaagkans geeft inzicht in de verhouding tussen het aantal verhuringen binnen de aanbodmodellen en het aantal actief woningzoekenden. Het aantal actief woningzoekenden is gestegen maar ook het aanbod is gestegen waardoor de slaagkans gelijk is gebleven en nu 5,5% bedraagt. De deelnemende woningcorporaties zijn in 2023 actief aan de slag gegaan met initiatieven om de woningmarkt meer in beweging te krijgen. Woningruil, woningen splitsen of delen, het bouwen van kleinere of tijdelijke woningen en het onderzoeken van andere woonvormen (duurzaam verplaatsbare woningen) zijn slechts enkele voorbeelden. Ook zijn we gezamenlijk een pilot ‘doorstroming’ gestart.

Klik hier om het volledige jaarverslag van Klik voor Wonen te lezen. Je gaat dan naar de website van Klik voor Wonen.