Eindsprint in 2020

In 2020 willen wij de eindsprint maken voor ons Ondernemingsplan. En dus alle zeilen bij om onze doelen te halen. Met als resultaat: betaalbare, duurzame woningen in leefbare, prettige wijken. Met optimale dienstverlening en dichtbij onze huurders met onze 5 wijkteams zodat zij zich bij ons welkom voelen. Daarnaast hebben we nog extra inzet op 4 gebieden:

1. Verhuurbeleid: wij gaan in de woonruimteverdeling meer aandacht geven aan de mensen die op zoek zijn naar een betaalbare woning omdat ze niet meer verdienen dan 39.000 euro per jaar en NIET in aanmerking komen voor huurtoeslag (secundaire doelgroep). Meer focus leggen op het verkorten van de actieve zoektijd en beter gebruik maken van de ruimte voor maatwerk in het passend toewijzen;
2. Digitale Dienstverlening: wij gaan onze huurders en woningzoekenden nog meer verleiden digitaal met ons zaken te doen door het gemakkelijker en sneller te maken;
3. Leefbaarheid en participatie: onze wijkteams gaan nadrukkelijker monitoren wat het effect is van onze acties op leefbaarheid en wij zetten meer in op het actief krijgen van bewoners voor en in hun buurt;
4. Vastgoed: speerpunt blijft de bouw van nieuwe sociale huurwoningen. Wij blijven hard op zoek naar nieuwe bouwlocaties en samenwerkingen met marktpartijen om onze ambities op het gebied van nieuwbouw in Breda en Tilburg te realiseren. Daarnaast ontwikkelen wij plannen om het aantal woningen met slechte labels en/of hoge CO2-uitstoot sneller te verminderen en wordt het proces planmatig onderhoud verder geoptimaliseerd: #duurzaamgewoondoen.