Maatwerk: balanceren tussen hoofd en hart

Maatwerkadviseurs Wendy (links) en Yasmin (rechts)

Wat heeft een huurder nodig in een woning en in de woonomgeving om er een thuis te vinden? Eigenlijk is dat de centrale vraag die Yasmin Verheij en Wendy Vlasblom zich telkens stellen. Als maatwerkadviseurs bij WonenBreburg matchen zij kandidaten met een woning. En houden daarbij de leefbaarheid in de wijken scherp in de gaten.

“We moeten kunnen verantwoorden waarom we een huurder voorrang geven boven een andere kandidaat”, legt Yasmin uit. “Natuurlijk kijken we naar de huurprijs; een woning moet betaalbaar en passend zijn. Maar voor de doelgroep waar wij mee te maken hebben zijn locatie en de directe woonomgeving essentieel. We kijken altijd of dat aansluit bij de hulpvraag en of de leefbaarheid in de wijk niet onder druk komt te staan.

Puzzel leggen

Ze matchen kandidaten met een woning en wijk. Niet andersom. Zoals statushouders en uitstromers vanuit maatschappelijke opvang of zorginstellingen (beschermd wonen). Bestaande huurders in een crisissituatie waarbij een andere woning onderdeel van de oplossing kan zijn. Of complexe casuïstiek die in het maatwerkoverleg met de gemeente en andere corporaties besproken worden. In zo’n 18 procent van het totaal aantal verhuringen legt Wendy die puzzel in Breda, Yasmin in Tilburg. Nodig, omdat het aantal mensen met een specifieke hulpvraag toeneemt, en de situaties complexer worden.

Wendy: “We houden met iedere kandidaat een kennismakingsgesprek, om de hulpvragen in kaart te brengen. Komt er een woning vrij, dan kijken wij eerst of het een plek kan zijn voor één van onze kandidaten op de wachtlijst. Iemand die bijvoorbeeld een zorgtraject heeft doorlopen en klaar is om zelfstandig te wonen met ambulante begeleiding, wil je zo goed mogelijk een nieuwe start geven.” En daarbij is de wijk waarin iemand gaat wonen ook belangrijk, stelt Yasmin: “Waar zit het sociale netwerk van die persoon, de school van de kinderen, de dagbesteding? Anderzijds hebben we ook als doel om de balans in de wijken evenwichtig te houden; kan de wijk die start faciliteren?”

Beste match

Jaarlijks matchen Wendy en Yasmin ruim 250 huurders. Het is telkens balanceren tussen ratio en emotie. “Laatst had ik drie jongeren, dus onder 23 jaar, en één beschikbare woning”, vertelt Wendy. “Je gunt ze allemaal het plekje. En je kunt daar dan echt even mee worstelen. Maar zodra je de feiten op een rij zet, alle meeweegt en soms nog even met elkaar overlegt, weet je al snel welke match de beste is. Voor de huurder en de wijk.”