Pilot ‘samenwerking armoedebestrijders’

Het komt regelmatig voor dat iemand overlijdt en de erven de erfenis weigeren. Wanneer wij de woning mogen betreden om de woning weer klaar te maken voor verhuur, zien we soms woningen vol met goede en bruikbare spullen. Om een woning leeg te maken geven we opdracht aan een schoonmaakbedrijf, om alles uit de woning af te voeren.

Wij vroegen ons af of dat niet anders kan. Tenslotte kunnen we met de goede spullen mensen helpen, die het echt nodig hebben.

We hebben eerst uitgezocht wat er nu al wordt gedaan en wat er officieel wel en niet mag. Uiteindelijk zijn wij terecht gekomen bij de Vincentius Vereniging in Tilburg. Uit de gesprekken kwam al vrij snel een afspraak om samen te werken. Inmiddels zijn 2 woningen met goede bruikbare spullen leeggemaakt door Vincentius Vereniging. Dit met volle tevredenheid van beide partijen. Vincentius Vereniging kan met de goede spullen mensen helpen die het echt nodig hebben. En WonenBreburg heeft minder spullen af te voeren, is duurzaam bezig, helpt aan de armoedebestrijding en voorkomt kapitaal vernietiging. 

Deze pilot loopt nu in de wijk Tilburg-Centrum. Binnenkort gaan we kijken of we dit ook in andere wijken kunnen organiseren.

Nieuwsgierig wat Vincentius Vereniging nog meer doet? https://vincentiustilburg.nl