Ondernemingsplan

We hebben onze dromen en ambities aangescherpt en onze koers uitgezet voor de komende vier jaar. In onze nieuwe strategische koers gaat het om onze huurders en onze medewerkers, van mens tot mens. We werken aan leefbare wijken. Met medewerkers die de vrijheid hebben om in te spelen op wat huurders nodig hebben om mee te doen. We zetten verder in op verduurzaming van ons bezit. We gaan nieuwe woningen bouwen, en doen dat met oog voor specifieke woonwensen van woningzoekenden.

Betaalbaarheid blijft één van de belangrijkste speerpunten. We verleggen daarin de focus van huurprijs naar totale woonlasten. We willen dat onze huurders een goede dienstverlening ervaren, met aandacht en waarin huurders gehoord worden.

Al deze uitdagingen kunnen en wíllen we niet in ons eentje realiseren. Wij willen samen met onze partners in de wijk, mensen en wijken verder brengen. Wees welkom met ideeën en suggesties.