Visitatie

In 2020 heeft WonenBreburg zich laten visiteren door bureau Raeflex. En dat helpt. Door de open en constructieve feedback van onze partners ligt er een visitatierapport waar we ons in herkennen én waar we trots op zijn.

Veel van de aanbevelingen van de visitatiecommissie hebben we een plek gegeven in ons nieuwe ondernemingsplan voor de periode 2021-2024.

In de infographic ziet u een samenvatting van de resultaten en waar we mee aan de slag gaan.

Natuurlijk kan het volledige rapport hiernaast gedownload worden.