Contractverlenging aannemers dagelijks onderhoud

Op 29 april is ‘op afstand’ een contractverlenging voor dagelijks onderhoud met onze vaste aannemers Coen Hagedoorn en Jaap Rasenberg getekend. Op 17 juni werd alsnog geproost op het nieuwe contract.

Dagelijks onderhoud omvat het reparatie- en mutatieonderhoud. WonenBreburg heeft eigen vakmannen in dienst die kleine reparaties bij huurders uitvoeren. Indien de reparaties groter van aard zijn – meer dan een dag werk - wordt het werk uitbesteedt aan een van de vaste aannemers: Coen Hagedoorn of Jaap Rasenberg. Bij bijvoorbeeld een lekkage van een badkamer, douche of toilet, zal de ruimte geheel of gedeeltelijk gerenoveerd worden. Dit soort klussen worden uitgevoerd door onze vaste aannemers.

Als een woning van huurder wisselt ('muteert') wordt het mutatieonderhoud uitgevoerd door een van de aannemers. Het gaat dan om werk dat enkele dagen tot weken in beslag kan nemen.

Contractverscherpingen
Het nieuwe contract loopt van 1 mei 2021 tot 1 mei 2026. Het is op een aantal punten aangescherpt: onder andere op termijnen van offreren, aanvang van de uitvoering, doorlooptijden, kwaliteit van de uitvoering, aantal opleverpunten en termijn van factureren.

Beeldkwaliteit uitvoering
Om verwachtingen op uitvoeringskwaliteit te verbeteren, met als doel minder discussie te hebben over wat de norm is, is een Beeldkwaliteitshandboek ontwikkeld. Hiermee kunnen we eenduidig met uitvoerende partijen, de uitvoerder en de collega’s die de kwaliteit beoordelen, met fotodocumentatie controleren of al dan niet aan de norm wordt voldaan.