Dialoogsessie stakeholders nieuwe Ondernemingsplan

WonenBreburg werkt op dit moment intensief aan het nieuwe ondernemingsplan voor de periode 2021-2024. Een kernteam heeft, onder begeleiding van The Performance Factory, eerst relevante trends en ontwikkelingen in kaart gebracht. We gaan nu de fase in van keuzes maken. Voor welke resultaatgebieden staan we aan de lat? Wanneer doen we het goed?
WonenBreburg hecht er veel belang aan ‘het goede gesprek’ hierover met haar stakeholders te voeren. Op 9 juli vond de eerste dialoogsessie plaats met partners uit zorg, welzijn, corporaties en gemeentes.

Op interactieve wijze hebben we opgehaald waar WonenBreburg volgens onze partners mee aan de slag moet. Dat leverde mooie gesprekken op! Een van de suggesties was bijvoorbeeld dat WonenBreburg vanwege de grote hoeveelheid woningen vast ook de beschikking over veel data heeft. Zou het niet een goed idee zetten om te kijken of we gebruik kunnen maken van die data, in combinatie met onze sensitiviteit als corporatie, om het verschil te maken in de wijken?

Op 16 juli vindt de tweede dialoogsessie plaats en op 22 juli leggen we de belangrijkste inzichten voor aan onze huurderskoepel SHW (Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg). Uiteraard zullen we het nieuwe ondernemingsplan met u delen zodra deze gereed is!