WonenBreburg start met een proef Doorstromen in Tilburg

Op een slimme manier sneller zorgen dat de huurders komen te wonen in een woning die bij hun levensfase past. Dat is wat we willen bereiken met de proef Doorstromen die 30 juni is gestart. Doorstromen betekent dat een deel van de woningen van WonenBreburg die vrijkomen, beschikbaar komen voor huurders die al in een woning van WonenBreburg wonen. Zo zorgen we voor meer doorstroom in de huurmarkt, terwijl instroom behouden blijft. 

We willen de huurder van WonenBreburg die eerder in zijn of haar woning bleef wonen om inschrijftijd op te bouwen, mogelijkheid bieden eerder te gaan verhuizen. Dan komt er weer een woning vrij voor een nieuwe huurder.

Dus: Een doorstromer blijft niet langer maar in zijn woning wonen, omdat hij moet wachten op voldoende inschrijftijd om een volgende stap succesvol te maken. En daarmee zorgt hij dat zijn huidige woning vrij komt, eventueel een volgende huurder een gepaste stap kan maken en uiteindelijk een nieuwe huurder kan instromen.

Als een stoelendans
Je kunt denken aan het verdelen van de stoelen tijdens een feestje. Stel er is 1 stoel te veel. En er komt iemand nieuw binnen. De al aanwezigen gaan eerst even verzitten en daarna gaat de nieuwkomer op de stoel zitten die dan vrij is. Zo blijft het feestje draaien. Het onlangs door Rigo uitgevoerde onderzoek over de woningmarkt in Tilburg geeft aan dat er in Tilburg van de 107.000 huishoudens er een groep is van ruim 13.000 huishoudens die wil verhuizen naar een andere huurwoning.

De proef is besproken met de andere corporaties en de resultaten ervan worden ook gedeeld.

Achtergrond
Wat zijn de spelregels?

  1. Een woningzoekende die 5 jaar of langer bij WonenBreburg een zelfstandige woning huurt mag als eerste reageren op de vrijgekomen woning. (minimaal 5 aaneengesloten jaren in de zelfde woning).
  2. Bij gelijke woonduur van twee kandidaten gaat de woning naar de kandidaat met de langste woonduur. Als twee kandidaten precies dezelfde woonduur hebben dan kijken we naar de inschrijfduur.
  3. Als er geen kandidaat is met een woonduur van 5 jaar of meer dan wordt de woning toegewezen op basis van inschrijfduur.
  4. De woningzoekende staat ingeschreven bij Woning in Zicht.

Verder gelden bij doorstroming precies de zelfde regels als bij de andere verhuringen, zoals het hanteren van de streefhuur en de regels van passend toewijzen.

Welke woningen doen mee?

Bij de start van de pilot zullen niet alle woningen als zodanig worden gelabeld. We willen eerst wat ervaring op doen.

Voorts zijn ook nog enkele categorieën uitgesloten:

  • woningen met een huurprijs onder de kwaliteitskortingsgrens doen niet mee. Die woningen willen we graag voor starters reserveren;
  • Studenten die een studentenwoning achter laten doen niet mee;
  • Woningen die in loting gaan doen niet mee;
  • Woningen die via “bemiddeling” gaan doen niet mee.