Procedureversnelling voor asbestsanering

Een samenwerking tussen de omgevingsdienst en vier verschillende woningcorporaties, waaronder WonenBreburg, op basis van wederzijds vertrouwen. Anno 2020 niet ongewoon, maar wel bijzonder als het gaat om zoiets precairs als asbestsaneringen. Met als doel een efficiënter en kostenbesparend proces bovendien. Resultaat: van 5 naar 2 dagen wachttijd en dus minder lang leegstand.

De praktijk leert dat de meldingen van asbestverwijdering door woningcorporaties eenvoudig van aard zijn en meer van hetzelfde. De OMWB en WonenBreburg, Casade, Tiwos en Thuisvester zijn enthousiast geworden nu de proefperiode zich in de afrondende fase bevindt. Het smaakt naar meer.

Samenvattend:
- Van vijf naar 2 dagen wachttijd
- Woningen minder lang onbewoond
- Samenwerkingspartners enthousiast
- Van een proefperiode nu normale gang van zaken

Twee dagen ipv vijf
De procedure is normaal als volgt. Wil een woningcorporatie een mutatiemelding asbestsanering doen? Dan meldt zij dit eerst via het online Omgevingsloket. Een proces dat maximaal vijf dagen kan duren, en dan is er nog geen golfplaat verplaatst. Tijdens de pilot ‘asbestsanering woningcorporaties’, was melden weliswaar nog steeds nodig maar kwam het de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant niet meer onder ogen. Het scheelde dan al gauw drie werkdagen wachttijd. De Omgevingsdienst had immers na verschillende ijkmomenten haar vertrouwen voor deze pilot uitgesproken naar de woningcorporaties. De sloopmeldingen van de woningcorporaties werden dus uniform afgehandeld vanuit een risicogerichte benadering, met de nodige tijdswinst.

Relatief eenvoudig werk
Sloopmeldingen en eventuele asbestsaneringen in opdracht van woningcorporaties hebben een specifiek karakter. “Het gaat vaak om het relatief eenvoudigere werk, het verwijderen van vloerzeilen, plafondplaten en natuurlijk het afvoeren van de karakteristieke golfplaten daken die langzaam maar zeker steeds meer uit het straatbeeld verdwijnen”, vertelt Robert Hoogveld, van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Van enorme gezondheid- en veiligheidsrisico’s is dus niet zo snel sprake. En de betaalbare woningen van woningcorporaties zijn een schaars goed. Het is zonde als een woning lange tijd onbewoond is door onnodig lange ambtelijke procedures.

Gedeeld enthousiasme
Richard Pijnenburg, specialist Bouwkunde bij WonenBreburg, deelt het enthousiasme en bevestigt de positieve gang van zaken. “We gaan er drie dagen op vooruit. Gebreken in woningen kunnen sneller opgelost worden, woningen blijven bovendien minder lang onnodig onbewoond. Dit draagt bij aan hogere huurderstevredenheid, één van de doelen van WonenBreburg.”

Succesverhaal
Kenmerkend is ook dat dit nieuwe ‘protocol’ van begin af aan door alle partijen is omarmd en nageleefd. De spreekwoordelijke lijntjes onderling zijn korter geworden. Wat eerst een pilot onder voorbehoud was, is sinds begin augustus de normale gang van zaken geworden. Vanuit alle partijen wordt de nieuwe werkwijze toegejuicht. De succesvolle toenadering tussen verschillende partijen om procedures rondom asbest efficiënter te laten verlopen valt of staat met vertrouwen. Dat vertrouwen blijkt er volop te zijn en is sinds begin augustus officieel door zowel OMWB als woningcorporaties officieel bestendigd.