Sociale stabiliteit wijken staat centraal in Tilburgse ambities voor woningbouw – Convenant Tilburg 2020-2024

Betaalbare woningen en leefbare wijken en buurten. Dat zijn twee belangrijke pijlers van het woonconvenant waarin de gemeente Tilburg, woningcorporaties en huurdersbelangenvereniging (SBO) afspraken hebben gemaakt voor het woonbeleid van de komende jaren. Zo kopt het Brabants Dagblad op 3 oktober. Een interview naar aanleiding van het nieuwe Convenant Tilburg voor de komende jaren.

Om het woningtekort aan te pakken worden er de komende vijf jaar 800 huurwoningen aan de huidige voorraad toegevoegd. Bij grote nieuwbouwprojecten wordt minstens 20 procent gebouwd door de drie woningcorporaties Tiwos, TBV Wonen en WonenBreburg. Zij nemen nog eens 10 procent voor hun rekening om ook woningen in de middenhuur (tot 950 euro) te bouwen.

Meer dan voorheen wordt per wijk en buurt gekeken wat daar aan nieuwe woningen nodig is voor sociale stabiliteit. Wethouder Oscar Dusschooten (VVD): ,,We maken geen dogma van die percentages. Belangrijker is dat we naar de leefbaarheid per wijk kijken. In het verleden is in sommige wijken een te grote concentratie van kwetsbare groepen ontstaan. Als we nu een plek zoeken voor mensen met een rugzakje, zullen we een buurt die al zijn best moet doen om boven water te blijven, overslaan.”

Een betere variatie van woningen en doelgroepen in de wijken dus. Daar is tijdens de totstandkoming van het convenant ook over gesproken met de verschillende zorgpartners in de gemeente. ,,In het verleden werd er alleen gezegd: we hebben een woning voor iemand nodig. Nu stellen we ook de vraag om wat voor iemand het gaat en wat voor begeleiding die persoon krijgt.”

Gemeente en corporaties moeten ondertussen op zoek naar nieuwe bouwlocaties. De stad wordt namelijk steeds voller en de gemeente heeft zelf nauwelijks ruimte ter beschikking. ,,We zullen dus creatief moeten zijn”, aldus de woningcorporaties. ,,Er zijn meerdere methodes. Je kunt bestaande locaties slopen en er meer nieuwbouw voor terugbrengen. Je kunt ook panden of locaties transformeren, zoals leegstaande kantoren of bedrijventerreinen.”

Huurders zijn nauw betrokken en serieus genomen
Jan Zaunbrecher, de kersverse voorzitter van de huurdersvertegenwoordiging WonenBreburg in Tilburg, HBO Wonen 99, is nauw betrokken. " Wel wat later in het proces, dus toen de verschillende thematafels al flink op streek waren. Ik heb nagetafeld zeg maar, geeft Jan aan.
" Ik merk dat wij als huurders heel serieus worden genomen en nauw betrokken zijn, dat is bijzonder fijn. Ik denk dat er goede afspraken zijn gemaakt. Tegelijkertijd maak ik me zorgen om de concrete locaties. Die zijn nog niet in zicht en dat is wel een bottleneck. Gemeente en woningcorporaties zijn zich daarvan ook bewust. Als nieuwe voorzitter van HBO Wonen 99 ben ik nu samen met mijn collega Henk Dankers van HBO Wonen 99 vertegenwoordigd, dat hebben we bedongen en ik ben blij dat dat gehonoreerd is. Zo kunnen wij samen goed borgen dat de ambities ook concreet worden de komende jaren. Dat doen we samen." 

Jan Zaunbrecher, voorzitter huurdervertegenwoordiging van WonenBreburg in Tilburg, HBO Wonen'99

Oplossingen voor woningtekort en aandacht voor duurzaamheid
Er wordt ook nagedacht over locaties voor tijdelijke huisvesting. Woonunits die bijvoorbeeld 10 jaar ergens blijven staan, kunnen bijvoorbeeld een snelle oplossing bieden voor studenten of spoedzoekers. De huisvesting van studenten is in Tilburg ook nog een heikel punt. Vanwege de specifieke woonbehoefte van deze groep, komen het college, de onderwijsinstellingen, WBB en TBV op korte termijn met een apart convenant over de huisvesting van studenten.
Ook duurzaamheid krijgt nadrukkelijk aandacht in het convenant. De Tilburgse corporaties verduurzamen tot 2030 gezamenlijk 5.500 woningen.