Wijkgericht Werken en Sturen in de praktijk

Sinds eind 2018 werkt WonenBreburg met vijf wijkteams. In deze teams werken medewerkers op het gebied van vastgoed, wonen/beheer/leefbaarheid, vanuit incasso en het klantcontactcentrum nauw samen om onze huurders zo goed mogelijk te helpen: dichtbij en persoonlijk, een luisterend oor en waar kan direct een oplossing.

Foto: Buurtbeheerders ontmoetten nieuwe voorvrouw van onze Schoonmaakpartner in de Epelenberg. 

De teams hebben vrijheid en verantwoordelijkheid voor het gebied waar ze werken en werken aan de hand van een Wijkondernemingsplan. Ze leggen iedere 4 maanden verantwoording af.

Zo is daar bijvoorbeeld wijkteam Breda Noord-Oost. Zij hadden begin juli hun verantwoordingssessie en daar kwamen onder andere deze punten naar voren:

  • Intensief sociaal beheer: eerste paar weken tijdens de lockdown waren opvallend rustig. Na een aantal weken zagen we de zorg en problemen rondom huurders met extra zorgbehoefte toenemen. Door de lockdown mochten zorgpartijen niet fysiek langs komen. Onze buurtbeheerders en woonconsulenten zagen dat de overlast toenam, mensen die niet meer zichtbaar waren, eenzaamheid nam toe.  Buurtbeheerders bleven hun rondes maken in de wijk en zagen dit gebeuren. Zij hebben hun netwerk ingeschakeld en in samenwerking met de zorgpartijen gezorgd dat de hulp daar waar het nodig was weer op gang kwam zodra het weer mogelijk was.
  • Werkgroep Samenwerken in de Wijk, vanuit de Alliantie is volop aan de slag gegaan. Deze werkgroep kijkt welke thema’s we echt samen kunnen oppakken, dus vanuit 1 plan met 1 budget. Zwerfvuil is iets waar al onze huurders en bewoners last van hebben. Daar komt nu een gezamenlijk plan voor, vanuit de woningcorporaties en gemeente.
  • Vanuit de jaardoelen van het Wijkondernemingsplan, zijn verschillende werkgroepen met medewerkers van WonenBreburg aan het concretiseren hoe ze de doelen kunnen halen. Bijvoorbeeld binnen de ambitie, Tevredenheid Huurders, strakker sturen op het afhandelen van taken. Ook hebben ze nagedacht hoe ze de doorlooptijd van klachten korter kunnen krijgen.
  • Groot onderhoud is voorbereid en gaat starten in Daniel Marot en Jacob Romanstraat, Baliëndijk, Belcrum en Marterring.
  • Schoonmaak is belangrijk: het wijkteam wil intensiever samenwerken met onze schoonmaakbedrijven. Dat betekent dat je elkaar even in de ogen kijkt en goede afspraken maakt. Zo ontmoetten onze buurtbeheerders de nieuwe voorvrouw van onze schoonmaakpartner in Breda Noord-Oost.