WonenBreburg en Goed Huurderschap

Het tv-programma Nieuwsuur heeft donderdag 22 juni aandacht besteed aan het privé verhuren van woningen door bestuurders en commissarissen van woningcorporaties. Het programma heeft een aantal gevallen van bezit en verhuur van woningen door bestuurders en commissarissen van woningcorporaties uitgezocht. Op basis daarvan hebben ze vragen gesteld of er in een aantal gevallen mogelijk sprake is van belangenverstrengeling of twijfelachtig verhuurderschap.

Bij WonenBreburg speelt dit niet: er is geen sprake van belangenverstrengeling of twijfelachtig verhuurderschap. Bestuur en raad van commissarissen ontplooien geen activiteiten die in concurrentie zijn met of raken aan de activiteiten van WonenBreburg. Bestuur en raad van commissarissen gaan te werk binnen de kaders/normen die er zijn vanuit de governancecode woningcorporaties 2022. Die governancecode is er vanuit de verenigingen binnen de sector (Aedes voor corporaties en VTW voor commissarissen).

Bij de voordracht van nieuwe bestuurders en commissarissen vindt een integriteitsonderzoek plaats door bureau Berenschot. Bijzonderheden die hieruit voortkomen, inclusief bezit van vastgoed, worden besproken en opgegeven aan de Autoriteit Woningcorporaties. Wij doen dit onderzoek bij iedere nieuwe bestuurder en commissaris.