Woonfraude wordt aangepakt

Woonfraude wordt uiterst serieus genomen: rechter stelt woningcorporaties in het gelijk 

De woningen die we verhuren zijn betaalbaar en zijn bestemd voor huurders die elders niet terecht kunnen. Het is een schaars goed en daarom zorgen we dat woningen zo eerlijk mogelijk verdeeld worden. 

In 2019 is bij een aantal bij Klik voor Wonen ingeschreven woningzoekenden de inschrijfduur onrechtmatig aangepast. Na ontdekking zijn destijds direct automatiseringsmaatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Betrouwbaarheid staat hoog op de agenda van dit automatiseringssysteem dat ook in vele andere regio’s gebruikt wordt. Hierdoor is de impact relatief beperkt gebleven.

De lopende bemiddelingen zijn destijds stopgezet en de onterecht verlengde inschrijfduur is gecorrigeerd. Op dat moment hadden enkele woningzoekenden op basis van hun verhoogde wachttijd al een woning toegewezen gekregen. De betrokken woningcorporaties, waaronder ook WonenBreburg, zijn een procedure gestart tegen de betrokken woningzoekenden met als doel de huurovereenkomst te beëindigen. De woningcorporaties ondernemen actie tegen alle vormen van woonfraude omdat ze veel belang hechten aan eerlijke en transparante verdeling van sociale huurwoningen. De rechter heeft de woningcorporaties in het gelijk gesteld.