Vragen en antwoord over afrekening servicekosten

WonenBreburg is druk bezig met de laatste afrekeningen van de servicekosten. Helaas lukt het voor negen woongebouwen niet om dit voor 15 september te doen, zoals we hadden beloofd. Wij vinden dit echt heel vervelend. En bieden daarvoor onze excuses aan. Op deze pagina vindt u vragen en antwoorden over de (latere) afrekening servicekosten. 

Wat is de reden dat we het overzicht servicekosten nu weer later krijgen?

Bij WonenBreburg is er op dit moment een tekort aan personeel. Ook zijn veel medewerkers (langere tijd) ziek. Helaas is dat al een tijd zo. Het is moeilijk om externe medewerkers hiervoor aan te nemen. Zij hebben niet genoeg vakkennis om direct mee te kunnen werken in het team. Het tekort aan personeel geldt ook bij de bedrijven die meterstanden verwerken. Hierdoor krijgen wij de gegevens niet op tijd.

Dit is niet de eerste keer dat het overzicht te laat is. Waarom gaat het steeds fout?

We zijn ons helaas bewust dat het overzicht steeds te laat is. Daarom hebben we dit jaar intensief naar het proces gekeken. We gaan verbeteringen doorvoeren, zodat dit beter gaat lopen. Helaas hebben we last gehad van te kort aan personeel, waardoor dat dit jaar nog niet is gelukt.

Wanneer krijg ik de afrekening van de servicekosten?

Het maken van de afrekening hangt af van verschillende onderdelen. In de meeste gevallen hebben we de informatie al ontvangen van bedrijven die meterstanden verwerken zoals Techem, Eteck, ASG en Brunata. Voor u wachten wij nu nog op de informatie van deze bedrijven. Die hebben wij nodig om de stookkosten op de juiste manier te verwerken in de afrekening.

Waarom hebben de bewoners van de koopwoningen de afrekening wel ontvangen?

De koopwoningen regelen zelf een gedeelte van het eigen gebruik zoals elektra of gas en hebben een eigen afrekening. Zij hebben niet, zoals u, een gedeelde installatie. Voor de servicekosten afrekening betalen ze dus in veel gevallen alleen voor de zaken voor algemeen gebruik. Hierdoor kan WonenBreburg of de VvE eerder een afrekening maken.

Hoe zit het met de vergoeding vanuit de overheid voor 2023 voor mensen met blokaansluiting (TTB)? Hoe gaat WonenBreburg hiermee om?

De regeling van de overheid is bedoeld om de koopkracht te verbeteren. Daarom heeft WonenBreburg ervoor gekozen de vergoeding direct te verrekenen in het maandelijkse bedrag (voorschot) dat u betaalt. Als huurder had u hier dus direct voordeel van. Wij ontvangen van u een lager maandelijks bedrag en schieten de vergoeding alvast voor nog voordat wij deze van de overheid krijgen. U ziet dit terug in het overzicht van de stookkosten over het jaar 2023. Deze vergoeding heeft namelijk betrekking op 2023.

Ik heb uitgaven uitgesteld omdat ik niet weet of ik nog moet betalen. Moet ik nu geld opzij zetten?

In eerdere afrekeningen waren er grote verschillen tussen huurders. Sommige huurders komen dicht in de buurt van de maandelijks betaalde bedragen. Andere huurders moeten (veel) bijbetalen, maar er zijn ook huurders die juist (veel) terugkrijgen. Dit hangt af van uw verbruik en de stijging van de tarieven. Helaas kunnen we hier op dit moment nog geen uitspraken over doen wat voor uw situatie geldt. Uiteraard kunt u altijd contact opnemen met WonenBreburg als u in de problemen komt.

Mijn moeder/vader begrijpt de brieven niet. Wie kan hen helpen?

We helpen u graag verder als dit niet duidelijk is. Hiervoor kunt u bellen met onze klantenlijn, telefoon 088-496 00 00. Dit nummer kunt u ook bellen om een afspraak te maken. Het is ook mogelijk een WhatsApp-bericht te sturen naar 06-51 04 49 77.

Ik wil iemand van WonenBreburg hierover spreken. Kan dat?

Natuurlijk. U kunt contact opnemen met onze klantenlijn, telefoonnummer: 088-496 00 00.

Als ik straks nog (veel) moet terugbetalen, kom ik in de problemen. Wat doet WonenBreburg dan?

Indien u betalingsproblemen heeft kunt u altijd contact opnemen met WonenBreburg. We kijken dan samen met u of er een oplossing is. En of we u anders kunnen doorverwijzen. Daarvoor kunt u contact opnemen met telefoonnummer 088-496 00 00.

Hoe zorgen jullie ervoor dat het overzicht servicekosten volgend jaar wel op tijd is?

We zijn ons ervan bewust dat we helaas niet op tijd zijn. Daarvoor hebben we al maatregelen genomen, zoals extra personeel aannemen. Het is niet op tijd gelukt deze mensen goed in te werken voor dit jaar.