Zorgzaam Samen Wonen - Community De Rijp Breda

Op verschillende plekken in ons land ontstaan initiatieven voor gemengd wonen. Hierbij staat de verbinding tussen mensen centraal. Oudere en jongere mensen wonen er bijvoorbeeld samen. Of senioren met en zonder zorgvraag. Wat zijn de verwachtingen? En hoe bevalt het samen wonen in de praktijk?

De Rijp is een gemengd wonen project in Breda. Beter een goede buur dan een verre vriend. Dat is de gedachte erachter. 

In het tijdschrift van seniorenorganisatie KBO-PCOB staat een artikel over het wonen in De Rijp.  ‘Dit woonproject zet sterk in op de verbinding tussen bewoners, met het naastgelegen seniorencomplex én met de wijk. Bewoners van De Rijp kiezen er allemaal bewust voor om een goede buur te zijn,' vertelt Wendy Timmermans, stadsregisseur bij WonenBreburg.

Lees het hele artikel via deze link. Ook bewoners vertellen. 

Samenwerking
De Rijp is een samenwerking van WonenBreburg, Gemeente Breda, Prisma, Sovak, SMO Breda en Zintri Zorggroep. Zodat iedereen fijn kan wonen, ook als je zorg nodig hebt.