Wie zijn wij en waar staan wij voor?

WonenBreburg biedt dagelijks een thuis aan huurders in Breda en Tilburg, nu en in de toekomst. De wereld verandert en daar passen wij steeds onze rol en bijdrage op aan.  Samen met bewoners en andere belanghebbenden, dragen wij bij aan leefbare wijken. Wij hebben een sterke band met onze huurdersvertegenwoordiging (SHW). Zij denken op alle thema’s met ons mee en adviseren ons bij beleidsbeslissingen.

WonenBreburg in cijfers

  • Wij huisvesten ruim 40.000 mensen in onze woningen.
  • Onze huurderstevredenheid is 7,8.
  • Wij zijn in ongeveer 60 wijken actief in Tilburg en Breda.
  • In Tilburg en Breda staan circa 27.000 WonenBreburg-woningen.
  • Komende 12 maanden starten we met het bouwen van 1000 woningen.
  • Er werken bij WonenBreburg ongeveer 400 mensen.

Missie, visie en kernwaarden 

Missie
WonenBreburg biedt een thuis aan huurders in Breda en Tilburg, nu en in de toekomst. De wereld verandert en daar passen wij steeds onze rol en bijdrage op aan. 

Visie
Onze huurders zijn divers en uniek maar zij hebben één ding gemeen: op basis van inkomen hebben zij een beperkte(re) kans op de woningmarkt. Wij werken iedere dag aan voldoende betaalbare woningen en aan het realiseren van kwalitatief goede, duurzame, comfortabele en veilige woningen.

Wij staan voor het verlenen van een goede dienstverlening.

Het huis is de basis voor huurders waarop zij het leven verder inhoud en vorm kunnen geven. Dan kan een huis een thuis worden. Dat vraagt ook om een omgeving met voorzieningen die positief bijdragen aan gezondheid, vorming en participatie. Vanuit onze wijkgerichte aanpak werken wij aan de vitaliteit van wijken.

We nemen onze verantwoordelijkheid als verhuurder. Wij zorgen er vandaag voor dat WonenBreburg ook over 50 jaar een thuis voor huurders kan bieden.

Kernwaarden
Onze 3 kernwaarden zijn: betrokken, duidelijk en vakmanschap.

  1. Wij zijn betrokken: wij zijn geïnteresseerd in het wel en wee van onze bewoners, leven professioneel mee, zijn alert op signalen en zetten voor die groep bewoners die het nodig hebben ons netwerk binnen en buiten WonenBreburg in om te helpen.
  2. Wij zijn duidelijk: wij vertellen wat we doen, wat we kunnen, helpen onze bewoners en relaties waar we kunnen, maar geven ook aan waar onze grenzen liggen.
  3. Wij tonen vakmanschap: wij kennen ons vak, houden elkaar scherp, zijn betrouwbaar, geloofwaardig en integer, afspraak is afspraak.